0938.064.599

Nhứt xương chân là biểu hiện sớm của bệnh gì?