0938.064.599

Tag - Dấu hiệu loạn thần

Dấu hiệu loạn thần cần lưu ý

Dấu hiệu loạn thần là một thuật ngữ y học dùng cho trạng thái thần kinh kém hoặc bất thường kèm theo ảo tưởng hoặc ảo giác. Ảo tưởng là tình trạng nhận thức sai lệch về những việc [...]

Read more...