0938.064.599

Tag - Đau dây thần kinh trên mặt

Đau dây thần kinh trên mặt

Đau dây thần kinh trên mặt là tình trạng các dây thần kinh chẩm – là hai đôi dây thần kinh xuất phát từ đốt sống cổ thứ hai và thứ ba (C2,C3) bị viêm hoặc bị thương

Read more...