0938.064.599

Tag - can thiệp tim mạch

Khi nào cần can thiệp tim mạch?

Nếu có chỉ định can thiệp, can thiệp tim mạch chắc chắn sẽ được thực hiện. Bóng nong mạch vành cũng sẽ được đưa qua ống thông như trong kỹ thuật chụp động mạch vành, đến chỗ mạch máu [...]

Read more...