Ossizan Vitamin hương Chanh/Cam

Ossizan Vitamin hương Chanh/Cam

Cung cấp Vitamin C cho cơ thể.

  • Mô tả
  • Thành Phần
  • Hướng dẫn sử dụng

Mô tả

Cung cấp Vitamin C cho cơ thể.

Thành phần: Vitamin C 60mg