Gastro Max

  • Mô tả
  • Thành Phần
  • Hướng dẫn sử dụng

Mô tả

– Công thức của Gastromax được xây dựng từ chủ phương bài thuốc “ Bình Vị Tán ” < Danh y Nghiêm Dụng Hoà – Trung Quốc >

– “Bình Vị Tán” với thành phần thương truật, hậu phác, trần bì , cam thảo có công năng : hoà vị, kiện tỳ, hoá thấp, hành khí, dùng chữa viêm dạ dày cấp, mạn tính, viêm loét đại tràng, đầy bụng kém ăn,

Thành phần: Phòng đảng sâm...0,5g; Thương truật...1,5g; Hoài sơn...1,0g; Hậu phác...0,7g; Mộc hương bắc...0,5g; Ô tặc cốt...0,5g; Cam thảo bắc...0,3g.