Bacillus clausii – trợ thủ đắc lực của hệ tiêu hóa